RO | EN
  Click here for english version


Produse fabricate in sistem de Management al Calitatii ISO 9001

 

Despre Umaro SAProduse si servicii

   

 

Politica referitoare la calitate

·             Managementul Calităţii ca fundament strategic pe care se bazează conducerea  Umaro S.A. în determinarea politicii şi obiectivelor referitoare la calitate.

·           Abordarea bazată pe proces in menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de management al Calităţii în acord cu cerinţele ISO 9001:2008.

·            Îmbunătăţirea continuă a performanţelor produselor, a eficacităţii proceselor şi sistemului de management al calităţii este orientată în totalitate către realizarea condiţiilor şi aşteptărilor clienţilor noştri .

·           Demonstrarea capabilitatii Umaro S.A de a satisface continuu cerinţele clientului şi ale reglementărilor aplicabile, de a mări satisfacţia clientului. 

·            Pe o piaţă puternic concurenţială suntem angajaţi în :

1.      Menţinerea ca lider naţional în construcţia de strunguri carusel şi maşini de prelucrarea lemnului;

2.       Creşterea cu 5 % anual, a cifrei de afaceri, pe o perioadă de 3 ani;

3.      Realizarea ponderii de 70 % a volumului produselor vândute la export, din totalul volumului de vânzări, în următorii 3 ani,  prin menţinerea clienţilor actuali şi prin câştigarea de noi segmente de piaţă;

4.      Scaderea costurilor datorate non calitatii  cu 2% anual, pe o perioada de 3 ani.

·           Procesele Sistemului de Management al Calităţii sunt planificate şi ţinute sub control prin:

1.         Identificarea, alocarea şi optimizarea continuă a resurselor;

2.       Desemnarea, instruirea şi conştientizarea responsabililor de procese, care stabilesc, menţin şi îmbunătăţesc continuu obiective cuantificabile şi indicatori de performanţă pentru fiecare tip de proces identificat;

3.        Documentarea, analiza,  măsurarea, monitorizarea şi imbunătăţirea continuă;

4.        Implicarea tuturor angajaţilor în îmbunătăţirea proceselor şi responsabilizarea fiecărui angajat în raport cu prestaţia  sa.

·           Conducerea Umaro S.A este orientată spre identificarea şi dezvoltarea aptitudinilor anagajaţilor prin instruire, recrutare, conştientizare şi evaluare continuă.

·           Prezenta declaraţie face parte integrantă din Manualul Calităţii, a fost comunicată în interiorul organizaţiei şi este cunoscută la toate nivelurile.

·           Materializarea politicii şi obiectivelor calităţii declarate, cerinţelor Manualului Calităţii reprezintă sarcini obligatorii pentru fiecare angajat al  Umaro S.A.

Ca Director General mă angajez să pun în aplicare această politică şi, în acest scop, deleg responsabilitatea şi autoritatea d-lui sing. Maftei Vasile ca Reprezentant al Directorului General pentru :

1. Implementarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii descris în Manualul Calităţii;

2.  Verificarea aplicării, îndeplinirii şi îmbunătăţirii politicii şi obiectivelor calităţii;

3.  Raportarea directă a rezultatelor acestor verificări.

 

Satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri este angajamentul nostru total !

Vom exista numai prin clienţii noştri mulţumiţi!

DIRECTOR GENERAL.
COMPANIE | PRODUSE | I.S.O. | CONTACT

Strunguri carusel | Strunguri prelucrare roti de tren | Masini cherestea
Masini productie mobila | Masini la tema | Reparatii, modernizari


© 2007 UMARO SA