Brandul UMARO (Parta a grupului: REM)
RETROFIT ECHIPARI SI MENTENANTA SRL

Str. Mihai Viteazu Nr. 5, 611118, Roman, jud. Neamț, Romania

Telefon: +40 234 / 535 645
E-mail: office@umaro.ro

Nr. in Reg. Com.: J04/1204/2011
CUI: RO29352234

Consiliu de Administrație:
Dl. Claudiu-Florin Țâmpu, Director General
Dl. Claudiu Țărucă, Manager Tehnic

Concepție, Design & Programare:
ONLINE MARK SRL

Texte:
ONLINE MARK SRL

Fotografii:
UMARO, istockphoto, freepik.com, flaticon.com.

Responsabilitate:

1. Conținutul ofertei online
UMARO nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualizarea, corectitudinea, completitudinea sau calitatea informațiilor furnizate. Drepturile de răspundere împotriva UMARO, care se referă la daune materiale sau imateriale, cauzate de utilizarea sau nefolosirea informațiilor prezentate sau de utilizarea informațiilor inexacte și incomplete, sunt, în general, excluse, cu excepția cazului în care există o eroare demonstrabilă a unei intenții sau a unei grave neglijențe din partea UMARO. Toate ofertele sunt supuse modificării și fără caracter obligatoriu. UMARO își rezervă în mod explicit dreptul de a schimba, completa sau șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără un anunț separat, sau de a întrerupe temporar sau definitiv publicarea informațiilor.

2. Referințe și link-uri
În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-urile terțe părți („link-uri”), care sunt în afara domeniilor de responsabilitate ale UMARO, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai dacă UMARO ar cunoaște conținutul său și dacă ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil de a preveni utilizarea conținutului ilegal. Prin urmare, UMARO declară în mod explicit că site-urile conexe corespunzătoare nu aveau conținut ilegal la momentul conectării. UMARO nu are nicio influență asupra proiectării actuale și viitoare și asupra conținutului site-urilor legate. Prin urmare, UMARO se disociază în mod expres de toate conținuturile de pe toate site-urile legate, care au fost modificate după conectare. Această exonerare se aplică tuturor linkurilor și referințelor introduse în sfera de aplicare a serviciilor noastre proprii de internet, precum și la înregistrările terților din cărțile de invitați, forumurile de discuții și listele de corespondență create de autor. Operatorul site-ului web referit este responsabil pentru exclusivitatea conținutului ilegal, defectuos sau incomplet și, în special, pentru daunele rezultate din utilizarea sau nefolosirea informațiilor prezentate în acest mod și nu partea care se referă pur și simplu la publicația în conformitate cu link-urile.

3. Legea privind proprietatea intelectuală și etichetarea
UMARO își propune să specifice drepturile de autor asupra oricăror elemente grafice, documente audio, secvențe video sau texte din toate publicațiile, să utilizeze propriile sale elemente grafice, documente audio, secvențe video sau texte sau să utilizeze grafice gratuite, documente audio, secvențe video sau texte. Toate mărcile comerciale și mărcile menționate pe site-ul web, inclusiv cele protejate de către terți, sunt supuse fără a se limita prevederilor legii respective de etichetare și drepturile titularului respectiv înregistrat. Singura menționare a unei mărci nu ar trebui să conducă la presupunerea că nu este protejată de drepturile unui terț! Autorul site-ului web are drepturile de autor exclusiv asupra tuturor obiectelor publicate create de el însuși. Reproducerea sau utilizarea oricăror astfel de elemente grafice, documente audio, secvențe video sau texte în alte publicații electronice sau tipărite este interzisă fără acordul expres al autorului.

4. Valabilitatea acestei renunțări de responsabilitate
Această exonerare de răspundere trebuie considerată ca făcând parte din site-ul web de pe care ați făcut referire la această pagină. Dacă secțiunile sau formulările individuale sau acest text nu se mai conformează sau nu se conformează complet situației juridice valabile, conținutul și valabilitatea secțiunilor rămase ale documentului rămân neafectate.